BİLDİRİ KONULARI

Sunulacak bildirilerin ilk üç yüz yıl içinde kaleme alınan Kur’ān’a ilişkin aşağıdaki konularla ilgili olması gerekmektedir:

 1. [Dilbilgisel çalışmalar]

 2. Gramer çalışmaları

 3. Sentak çalışmaları

 4. Semantik çalışmalar

 5. Müşkil çalışmaları

 6. Müteşābihāt çalışmaları

 7. Ğarib çalışmaları

 8. Wucūh çalışmaları

 9. Nazāir çalışmaları

 10. Eşbāh çalışmaları

 11. Mecāz çalışmaları

 12. Konulu çalışmalar

 13. Fıkhi çalışmalar

 14. Luğāt çalışmaları

 15. Kur’ān ifadeleri / deyimleri

 16. [Eşanlamlı/eşadlı/zıt anlamlı kelimeler]