DÜZENLEME KURULU

Ahmet Dursun

Atila Kaynak

Cengiz Mızrak

Halil Rahman Açar

İsmahan Yurt

Mücahit Yeşil

Saim Tohumoğlu

Sezai İnem

Şevki Teke

Vohid Matkarimov