İLMĪ TOPLANTI

4. ULUSLARARASI KUR’ĀN’I YENİDEN DÜŞÜNME 

– KUR’ĀN ÇALIŞMALARININ İLK ÜÇ YÜZYILI –

İLMĪ TOPLANTISI

20-21 Ekim 2018

Ankara / TÜRKİYE

– Enstitü 3-5 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da 1. Uluslararası Kur’ān’ı Yeniden Düşünme İlmī Toplantısını,

– 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara’da 2. Uluslararası Kur’ān’ı Yeniden Düşünme -Kur’ān Kavramları- İlmī Toplantısını,

– 9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara’da 3. Uluslararası Kur’ān’ı Yeniden Düşünme -Kur’ān’da Bilgi Kavramları- İlmī Toplantısını gerçekleştiren Enstitü,

-20-21 Ekim 2018’da yine Ankara’da 4. Uluslararası Kur’ān’ı Yeniden DüşünmeHicri İlk 3 Asır Kur’ān Çalışmaları– İlmī Toplantısını gerçekleştirecektir.

Bu toplantının ana konusu Müslüman ilim insanlarınca İslam’ın ilk üç asrında kaleme alınan Kur’ān’a ilişkin özgün çalışmaları ve ilmī değerleri ortaya çıkarmaktır.

İslam’ın ilk üç yüz yılında Mekke, Medine, Küfe, Basra ve diğer şehirlerin âlimlerinin basılı veya yazma eserleri orijinallikleri ve katkıları bakımından incelenerek Müslüman düşüncesinin oluşum dönemine ışık tutulacaktır.

Sizi bu toplantıya katkı yapmaya davet ediyor ve  Ankara’da görmek istiyoruz.

Enstitü a.

Prof. Dr. Halil Rahman AÇAR

* Toplantı,  İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir.

İletişim için: ilimler.enst@gmail.com