İLMĪ TOPLANTI

4. ULUSLARARASI İLMĪ TOPLANTI

HİCRĪ İLK 3 ASIR KUR’ĀN ÇALIŞMALARI

19-20-21 Ekim 2018

Ankara / TÜRKİYE

Bildiri Sunmaya Davet

Değerli ilim insanları,

– Enstitü 3-5 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da 1. Uluslararası Kur’ān’ı Yeniden Düşünme İlmī Toplantısını,

– 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara’da 2. Uluslararası Kur’ān’ı Yeniden Düşünme -Kur’ān Kavramları- İlmī Toplantısını,

– 9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara’da 3. Uluslararası Kur’ān’ı Yeniden Düşünme -Kur’ān’da Bilgi Kavramları- İlmī Toplantısını gerçekleştiren Enstitü,

-19-21 Ekim 2018’da yine Ankara’da 4. Uluslararası Kur’ān’ı Yeniden DüşünmeHicri İlk 3 Asır Kur’ān Çalışmaları– İlmī Toplantısını gerçekleştirecektir.

Bu toplantının ana konusu Müslüman ilim insanlarınca İslam’ın ilk üç asrında kaleme alınan Kur’ān’a ilişkin özgün çalışmaları ve ilmī değerleri ortaya çıkarmaktır.

İslam’ın ilk üç yüz yılında Mekke, Medine, Küfe, Basra ve diğer şehirlerin âlimlerinin basılı veya yazma eserleri orijinallikleri ve katkıları bakımından incelenerek Müslüman düşüncesinin oluşum dönemine ışık tutulacaktır.

Bildirilerin, akademik çerçevede alimlerin usulleri ve yorumlama tekniklerini sergileyecek tarzda olmasına özen gösterilmelidir. Özet gönderimi 18 Haziran’a kadar uzatılmıştır.

Sizi bu toplantıya katkı yapmaya davet ediyor ve  Ankara’da görmek istiyoruz.

Enstitü a.

Prof. Dr. Halil Rahman AÇAR

* Toplantı,  İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir.

İletişim için: ilimler.enst@gmail.com